Zimní tenisový nábor

první krok k tenisovým úspěchům 🙂

Zimní tenisová sezona je plném proudu a naše tenisová škola PRIME se jí rozhodla zpestřit náborem nových tenistů a tenistek. Nábor potrvá do 31.1.2022. V zimní sezoně působíme v areálech ZŠ Šenov a v nové multifunkční hale ZŠ Ludgeřovice (na jaře – Landek park). Noví zájemci se mohou prostřednictvím přihlašovacího formuláře (níže) zapsat na úvodní kurzy – obratem se Vám ozve zástupce tenisové školy. Jak je zvykem, pro první lekci raketu zapůjčíme! V halové sezoně jsou skupinové tréninky již od 790,- / měsíčně, na venkovních kurtech od 480,-..

Pro více info. nám zavolejte na č.:608 419 193 nebo napište na email: info@prime-tc.cz

Hledáme:

 • tenisty a tenistky od 4 let věku
 • zájemce o individuální i skupinové tréninky
 • začátečníky i pokročilé
 • Je třeba ještě jednou zdůraznit, že nabíráme děti už od 4 let věku, kde se snažíme formou her a zábavných tréninků rozvíjet jejich koordinační schopnosti. Dále se děti učí základním prvkům tenisu a také klademe důraz na rozvoj obecného vztahu ke sportu.
 • Děti budou mít v tenisové škole o motivaci a zábavu postaráno, chystáme pro ně překvapení, kterým chceme docílit, aby je tenis u nás v klubu bavil a něco pěkného si za svou snahu odnesli.

Vyplňte přihlášku a začněte se bavit tenisem

Podmínky Prime tennis club, z.s.

 1. Je nutné, aby účastníci tréninků, táborů a dalších akcí pořadaných Prime tennis club, z.s. brali na vědomí možné riziko zranění a měli k tomu zřízené úrazové pojištění. Za úrazy, ke kterým může dojít během tréninku a dalších sportovních aktivit, neneseme žádnou odpovědnost.
 2. Tím, že se účastníte sportovních akcí (tábory, tréninky, turnaje) Prime tennis club, z.s. zároveň souhlasíte s pořízením fotografií či videí, které mohou sloužit k propagačním účelům tenisové školy.
 3. Při méně než 5 účastnících na příměstských táborech Prime tennis club, z.s. si tenisová škola vyhrazuje právo na zrušení celého tábora a nabídnutí případně náhradních termínů daným zájemcům. Uhrazená částka se za neuskutečněnou akci v tomto případě vrací v plné výši.
 4. Povinností účastníků resp. zakonných zástupců je informovat trenéry či vedoucí o možné zdravotní indispozici účastníka. Účastí na tréninku či jiné sportovní události Prime tennis club, z.s. stvrzujete zdravotní způsobilost účastníka.
 5. Zákonný zástupce bere na vědomí: v případě odhlášení dítěte nejméně jeden měsíc před táborem se vrací celý táborový poplatek, v případě kratšího období se poplatek nevrací. Pokud se dítě nemůže tábora zúčastnit z důvodu nemoci nebo úrazu, posuzují se případy individuálně.
 6. Podmínky vyloučení dítěte z tábora: dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích(trenérů) a porušení těchto podmínek může být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení táborového poplatku.
 7. Zákonný zástupce resp. hráč bere na vědomí: Neúčast na tréninku či jiných akcích je nutné omlouvat pomocí SMS či telefonem vašemu trenérovi. Tento způsob omluvy musí být proveden maximálně do 2 hodin od začátku tréninku/akce pořádané Prime tennis club, z.s. Akce je tak považována za omluvenou a lze jí nahradit. V připadě nesplnění této podmínky se daná akce/trénink považuje za neomluvenou a bude považována, jako by se jí zúčastnil.