Tenisové tábory 2024

Areály: ZŠ Šenov, Koblov

Již čtvrtým rokem pořádáme oblíbené příměstské tenisové tábory pro děti od 5-16 let. Prázdninový týden plný zábavy a tenisu je určen pro úplné začátečníky a pokročilejší mladé tenist(k)y. V létě pro děti chystáme opět bohatý program: Tenisové lekce, výlety, hry, soutěže, laser game, hopjump, bowling a další zajímavé aktivity!

Základní informace:

Celodenní program: 7:30-16:00, dopolední 7:30-11:30

👫 Od 5-16 let. Maximální počet dětí: 15

🍓 Celodenní strava a pitný režim zajištěn.

🎾 Minimálně 3 hod.tenisu.

🌧 V případě nepřiznivého počásí se přesuneme do tělocvičny.

Příměstské tábory 2024 – termíny 🎾

Areál: ZŠ Šenov

Program:

 • 7:30-9:00 Setkání v areálu, společenské hry
 • 9:00-10:00 Rozcvička, sportovní aktivity
 • 10:00-11:30 Tenisová lekce (mezitím svačinka)
 • 11:30-12:30 Oběd
 • 12:30-13:30 Společenské hry, odpočinek
 • 13:30-15:00 Tenisová lekce (mezitím svačinka)
 • 15:00-16:00 Sportovní aktivity, soutěže, vyzvedávání dětí

Termíny a stav:

🎾 15.7 – 19.7.2024 – ZCELA OBSAZENO!
🎾 22.7 – 26.7.2024 – poslední volná místa!
🎾 12.8 – 16.8.2024 – poslední volná místa!
🎾 19.8 – 23.8.2024 – ZCELA OBSAZENO!

(aktualizováno 13.7.2024)

Cena: 3890,- celodenní program

Cena: 2290,- dopolední program do 11:30

MF areál Koblov

Program:

 • 7:30-8:30 Setkání v areálu, deskové hry
 • 8:30-9:30 Rozcvička, sportovní aktivity
 • 9:30-11:30 Tenisová lekce (mezitím svačinka)
 • 11:30-12:30 Oběd
 • 12:30-13:30 Společenské hry, odpočinek
 • 13:30-15:00 Tenisová lekce (mezitím svačinka)
 • 15:00-16:00 Sportovní aktivity, soutěže, vyzvedávání dětí

Termíny a stav:

🎾 8.7 – 12.7.2024 – ZCELA OBSAZENO!
🎾 5.8 – 9.8.2024 – poslední volná místa!

(aktualizováno 13.7.2024)

Cena: 3990,- celodenní program

Cena: 2390,- dopolední program do 11:30

Přihlašovací formulář pro rok 2024🎾

Na tento e-mail Vám zašleme potvrzení o přijetí přihlášky a další informace.
Tyto fotky mohou sloužit jako propagace tenisové školy Prime na sociálních sítích.

Podmínky Prime tennis club, z.s.

 1. Je nutné, aby účastníci tréninků, táborů a dalších akcí pořadaných Prime tennis club, z.s. brali na vědomí možné riziko zranění a měli k tomu zřízené úrazové pojištění. Za úrazy, ke kterým může dojít během tréninku a dalších sportovních aktivit, neneseme žádnou odpovědnost.
 2. Tím, že se účastníte sportovních akcí (tábory, tréninky, turnaje) Prime tennis club, z.s. zároveň souhlasíte s pořízením fotografií či videí, které mohou sloužit k propagačním účelům tenisové školy.
 3. Při méně než 6 účastnících na příměstských táborech Prime tennis club, z.s. si tenisová škola vyhrazuje právo na zrušení celého tábora a nabídnutí případně náhradních termínů daným zájemcům. Uhrazená částka se za neuskutečněnou akci v tomto případě vrací v plné výši.
 4. Povinností účastníků resp. zakonných zástupců je informovat trenéry či vedoucí o možné zdravotní indispozici účastníka. Účastí na tréninku či jiné sportovní události Prime tennis club, z.s. stvrzujete zdravotní způsobilost účastníka.
 5. Zákonný zástupce bere na vědomí: v případě odhlášení dítěte nejméně jeden měsíc před táborem se vrací celý táborový poplatek, v případě kratšího období se poplatek nevrací. Pokud se dítě nemůže tábora zúčastnit z důvodu nemoci nebo úrazu, posuzují se případy individuálně.
 6. Podmínky vyloučení dítěte z tábora: dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích(trenérů) a porušení těchto podmínek může být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení táborového poplatku.
 7. Zákonný zástupce resp. hráč bere na vědomí: Neúčast na tréninku či jiných akcích je nutné omlouvat pomocí SMS či telefonem vašemu trenérovi. Tento způsob omluvy musí být proveden maximálně do 2 hodin, v halových sezonách do 3 hodin od začátku tréninku/akce pořádané Prime tennis club, z.s. Akce je tak považována za omluvenou a lze jí nahradit. V připadě nesplnění této podmínky se daná akce/trénink považuje za neomluvenou a bude považována, jako by se jí zúčastnil.