Přihláška

NÁBOR TENISTŮ PRO JARO 24✅

Vyplňte prosím přihlášku níže.

 • Vyberte si areál: Landek Park(Petřkovice) nebo Šenov u Ostravy
 • Do komentáře nám napište, jestli vlastníte raketu.
 • Případně raketu pro první trénink zapůjčíme
 • Budeme Vás obratem kontaktovat
 • Pro dospělé i děti od 4 let.
 • Od 130,-/hod.
 • Jaké dny trénujeme? Tréninky probíhají každý den, na přesném termínu se domluvíme.

Úvodní trénink nově přihlášných je plánován na začátek dubna.

Přihláška do tenisové školy PRIME 🎾

Staňte se tenistou 🎾

 1. Je nutné, aby účastníci tréninků, táborů a dalších akcí pořadaných Prime tennis club, z.s. brali na vědomí možné riziko zranění a měli k tomu zřízené úrazové pojištění. Za úrazy, ke kterým může dojít během tréninku a dalších sportovních aktivit, neneseme žádnou odpovědnost.
 2. Tím, že se účastníte sportovních akcí (tábory, tréninky, turnaje) Prime tennis club, z.s. zároveň souhlasíte s pořízením fotografií či videí, které mohou sloužit k propagačním účelům tenisové školy.
 3. Při méně než 5 účastnících na příměstských táborech Prime tennis club, z.s. si tenisová škola vyhrazuje právo na zrušení celého tábora a nabídnutí případně náhradních termínů daným zájemcům. Uhrazená částka se za neuskutečněnou akci v tomto případě vrací v plné výši.
 4. Povinností účastníků resp. zakonných zástupců je informovat trenéry či vedoucí o možné zdravotní indispozici účastníka. Účastí na tréninku či jiné sportovní události Prime tennis club, z.s. stvrzujete zdravotní způsobilost účastníka.
 5. Zákonný zástupce bere na vědomí: v případě odhlášení dítěte nejméně jeden měsíc před táborem se vrací celý táborový poplatek, v případě kratšího období se poplatek nevrací. Pokud se dítě nemůže tábora zúčastnit z důvodu nemoci nebo úrazu, posuzují se případy individuálně.
 6. Podmínky vyloučení dítěte z tábora: dítě je povinno se řídit pokyny vedoucích(trenérů) a porušení těchto podmínek může být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení táborového poplatku.
 7. Zákonný zástupce resp. hráč bere na vědomí: Neúčast na tréninku či jiných akcích je nutné omlouvat pomocí SMS či telefonem vašemu trenérovi. Tento způsob omluvy musí být proveden maximálně do 2 hodin od začátku tréninku/akce pořádané Prime tennis club, z.s. Akce je tak považována za omluvenou a lze jí nahradit. V připadě nesplnění této podmínky se daná akce/trénink považuje za neomluvenou a bude považována, jako by se jí zúčastnil.