Pravidla Turnaje rotujících čtyřher

Rozpis Rotujících turnajů lze najít na samostatné stránce.

Turnaj rotujících čtyřher je alternativní forma turnaje ve čtyřhře, kde hráči hrají každý zápas s jiným partnerem a na různých pozicích (střídání levé a pravé strany).

Jedná se o alternativní formu tenisového turnaje čtyřher, kde do každého zápasu nastupují hráči s jiným partnerem a na různých pozicích (střídání levé a pravé strany). Tento typ turnaje vyniká svoji dynamikou a společenskou složkou a tak může sloužit jako vhodné prostředí ke všem turnajům čtyřher, kde se na kurtě střetávají různé skupiny hráčů.

Obsah:

1. Cíl Turnaje rotujících čtyřher

 • otevřít účast pro hráče různých úrovní dovednosti (zejména vhodné pro turnaje, kde by nebylo snadné získat více hráčů přibližně na stejné úrovni)
 • vytvoření příjemné atmosféry pro společenské události
 • poznat nové přátele

V DoRoTo plně platí oficiální pravidla tenisu až na popsané vyjímky níže.

Vysvětlivka zkratky: DoRoTo (DOuble ROtation TOurnament) = Turnaj rotujících čtyřher

2. Princip hry

Účastníci turnaje si náhodným výběrem několikrát za turnaj vymění partnera a hrají proti rozdílným párům. Pro každého účastníka se počítá poměr vyhraných ku prohraným gemům.

Vítězem turnaje v kategorii nejlepší hráč se stává účastník s tímto nejvyšším poměrem. Takový hráč se dokáže nejlépe přizpůsobit novým okolnostem a stává se tak ideálním spoluhráčem pro 4 hru.

Volitelně lze uspořádat závěrečný zápas, ze kterého budou vyhlášeni 2 hráči jako vítězové v kategorii nejideálnější dvojice.

3. Příprava hry

Dohoda na formátu hry

Ještě před začátkem turnaje se dohodne formát hry. Do rozhodovací role zasahují tyto parametry:

 • počet kurtů vyčleněných ke hře
 • předpokládaná doba trvání turnaje
 • celkový dohodnutý součet gemů v každé hře
 • počet hráčů
 • množství hráčů ve speciální skupině

Výsledkem této dohody by mělo být stanovení, kolik her v rozličných dvojcích může každý hráč odehrát a kolik dohromady gemů bude mít každá hra.

Příklad

Pořadatel turnaje má k dispozici 2 kurty. Na nich plánuje uspořádat turnaj čtyřher pro 20 hráčů v časovém rámci od 9:00 do 15:00 hod. Odhadem lze odehrát 15 gemů na 1 kurtu během 1 hodiny. Dohromady lze přibližně odehrát 6 hodin x 15 gemů x 2 kurty = 180 gemů.

Nyní předpokládejmu hru na celkový součet 5 gemů, která umožní odehrát 36 zápasů (180 / 5). Každý hráč se zúčastní v průměru 36 / (20 / 4) = 7 her.

Pokud by pořadatel chtěl zajistit rychlejší střídání dvojic, lze přistoupit na celkový počet 3 gemů v zápase. Potom by se stihlo odehrát 180 / 3 = 60 zápasů a každý hráč by se v průměru zúčastnil 60 / (20 / 4) = 12 her.

S ohledem na to, že cíl turnaje spočívá ve snaze hráčům umožnit během turnaje si zahrát s více tenisovými partnery, tak se budeme snažit zvolit více zápasů s menším množstvím odehraných gemů.

Tabulku určující, kdo s kým bude hrát a na jaké straně kurtu, zajistí k tomu určený software pomocí náhodného výběru. Se vzrůstajícím počtem hráčů se násobně zvětšuje počet kombinací zápasu a bez výpočetní techniky si lze těžko představit úspěšný management turnaje.

Speciální skupina

Turnaje se budou účastit hráči různých dovedností. Aby náhodným výběrem nebyla sestavena příliš slabá nebo silná dvojice, zařadí se méně dovední nebo příliš silní hráči do speciální skupiny. Tato speciální skupina kromě ohleduplného zacházení od hráčů zajistí, aby volitelně nebyly rozlosovány dvojice tvořené 2 hráči v této skupině nebo 2 hráči mimo tuto skupinu. Lze též zajistit, aby hráč v této speciální skupině nebyl vyhlášen vítězem.

Příklad

Do speciální skupiny se mohou umístit rodiče hrajících dětí. Když se nastaví, že nebudou vylosováni do dvojice 2 hráči ve skupině ani 2 hráči mimo skupinu, zajistí se vždy dvojice rodič-dítě. Při volbě, že hráč ve speciální skupině nemůže vyhrát, se zajistí, že nebude jako vítěz vyhlášen rodič, ale jen nejvýše posazené dítě.

Použití speciální skupiny je volitelné. Pokud budou hrát muži přibližně stejné úrovně, ztrácí použití speciální skupiny význam.

4. Začátek hry

Průběh hry určují náhodně vylosované zápasy. Z popisu vylosovaných zápasů lze vyčíst:

 • kdo s kým bude hrát (L1 + P1)
 • proti jaké dvojici bude hrát (proti L2 + P2)
 • na jaké straně bude hráč při příjmu stát (L -levá nebo P -pravá strana)
 • kdo v prvním gemu začíná s podáním (hráč s indexem P1)

5. Průběh turnaje

Během turnaje se průběžně zapisují výsledky a tak lze během turnaje pozorovat, jak si hráči stojí v celkovém pořadí.

Na začátku turnaje se lze dohodnout, že zápasy, které již nelze dohrát vítězně, se mohou na základě žádosti prohrávající dvojice předčasně ukončit.

Také se lze dohodnout, že bude akceptován jen výsledek s rozdílem 2 gemů. Může být také nastavena kombinace rozdílu 2 gemů a možnosti předčasného ukončení.

Příklad

Například pokud se hraje do celkového součtu 5 gemů, lze zápas ukončit již za stavu 0:3 i 1:3. Jestliže se hraje do celkového součtu 7 gemů, lze zápas ukončit při výsledku 0:4, 1:4, 2:4, případně 1:5.

Pokud bude vyžadován výsledek s rozdílem 2 gemů při hře do celkového součtu 5 gemů, tak nelze zápas ukončit za stavu 3:2, ale za stavu 4:2 ano. Pokud bude hra vyrovnaná, zápas končí tiebreakem s výsledkem 4:3.

6. Vyhodnocení turnaje

Jako vítěz turnaje se vyhlašuje hráč s nejvyšším skóre vyhraných ku prohraným gemům. Tento hráč může být vyhlášen za Nejlepšího partnera pro čtyřhru Pokud má více hráčů shodné skóre, může být vyhlášeno více hráčů jako vítěz turnaje.

Pokud se volitelně na závěr uspořádá finálový zápas mezi 4 vybranými účastníky s nejvyšším skóre, tak z tohoto finále vzejdou 2 hráči jako vítězové v kategorii Nejideálnější dvojice.

7. Porovnání s klasickým turnajem

 • Dochází ke střídání spoluhráčů (DoRoTo se snaží podle nastavení a počtu her, abyste hráli pokud možno s každým a při tom střídali rovnoměrně levou a pravou stranu kurtu).
 • Do turnaje se může přihlásit jednotlivec bez spoluhráče (díky střídání stejně nemáte stálého partnera).
 • Turnaj lze uspořádat i v lichém počtu hráčů a dokonce i v minimální sestavě 4 hráčů (tato DoRoTo vlastnost ušetří organizátorovi turnaje mnohé starosti).
 • DoRoTo umožňuje definovat speciální skupinu hráčů, pro kterou lze nastavit speciální podmínky (pokud se do speciální skupiny zařadí ženy, tak lze nastavit, aby byly vylosovány pouze dvojice můž+žena. Případně lze povolit muž+muž, ale zakázat žena+žena. A opačně. Podobné kombinace lze vytvořit ve vztahu rodič+dítě nebo výkonnostně silný + slabší hráč).
 • DoRoTo turnaj neprobíhá formou vyřazování a tak hráči po dobu turnaje jsou stále ve hře a odehrají podle nastavení stejný počet zápasů.
 • Většinou se hrají kratší zápasy a tak se jich za turnaj odehraje více (nebo naopak kratší zápasy umožní účast více hráčů).
 • Turnaj lze kdykoliv přerušit nebo v čase natáhnout a nijak to nenaruší jeho průběh.
 • Hráči mohou v průběhu turnaje svoji hru dočasně nebo trvale přerušit nebo do turnaje vstoupit.
 • Není nutné, aby každý hráč odehrál stejný počet zápasů (pro výsledné pořadí totiž rozhoduje jen poměr vyhraných ku prohraným gemům).
 • DoRoTo dokonale podá přehled o kvalitě jednotlivých hráčů, kde na hodnocení nemá díky častému střídání partnerů vliv kvalita spoluhráče.
 • Během turnaje nedochází k prostojům, kdy by se čekalo, až se odehraje nějaký zápas, aby se turnaj posunul dále.
 • Na závěr DoRoTo se vyhlásí 2 kategorie vítězů: nejlepší hráč turnaje a nejideálnější dvojice turnaje (teoreticky tato dojice mohla poprvé hrát spolu až při finálovém zápasu).